Euro Education България

Euro Education България насърчава професионалното обучение и интернационализацията на образователните процеси в Пловдивска област, България

Ние предлагаме професионално обучение на всяко ниво, като насърчаваме мобилността на български студенти към други страни от Европейския съюз. Приветстваме студенти от цяла Европа в Пловдив, насърчавайки интернационализацията на местния бизнес.

Сътрудничим си с частни и публични организации на местно и национално ниво, включително Пловдивския университет, за организиране на професионално обучение, образователен туризъм, иновации, устойчивост и интернационализация.

Специализирахме се в:

Професионално обучение

Студентска мобилност

Европейски партньорства

Управление на проекти

Консултиране и проучване

обучение

Formazione

Разработваме иновативни професионални учебни програми, описани от гледна точка на резултатите от обучението, като по този начин отговаряме на непрекъснатите изисквания за актуализиране и обновяване на умения, произтичащи от непрекъснато развиващия се пазар на труда.

Нашият фокус е върху идентифицирането, оценяването и валидирането на ученето, придобито от учениците във формални, неформални и неофициални контексти, за да насърчим признаването на стойността на опита и мобилността на хората в различни сектори и географски условия.

Нашият подход отдолу нагоре започва от работния и опитния контекст, за да достигне нивото на образование и повишаване на уменията.

Устойчивост

Чрез своите инициативи екипът на Euro Education България (EEB) разви експертиза в образователните, обучителните и управленските процеси, свързани с устойчивостта, изменението на климата и кръговата икономика.
Нашите умения ни позволяват да възприемем мултидисциплинарен подход за подпомагане на бизнеса и организациите в прехода към нова предприемаческа визия, водена от целите на Програмата на ООН 2030.

Sostenibilità
Образование и международна мобилност

"Международното образование и мобилност са двигател на иновациите и икономическия растеж. Чрез обмена на знания и умения можем да изградим по-добро бъдеще за всички."

Кристин Лагард

Интернационализация
и партньорства

"Международното партньорство не е просто избор, а необходимост. Глобалните предизвикателства изискват глобални решения, а партньорството е ключът към сътрудничеството между нациите.

Кофи Анан

Признаване на стойността на опита

"Ученето е съкровище, което ще следва притежателя си навсякъде."

Китайска поговорка

.

Образователна иновация

"Образованието не е да напълниш кофа, а да запалиш огън."

Уилям Бътлър Йейтс

Устойчивост и изменение на климата

"Ние трябва да сме промяната, която искаме да видим в света."

Махатма Ганди

Previous slide
Next slide

Пловдив

Известен още като Филипополис, Пловдив е вторият по големина град в България и историческата столица на Тракия.
Общинските райони на Пловдив имат население от 340 000 жители, а над 700 000 жители живеят в едноименната област.
През 2019 г. Пловдив беше Европейска столица на културата, заедно с Матера (Италия).

Plovdiv
plovdiv